Zásady a připravenost podkladu
při aplikaci mPVC folií

Folie výše uvedené lze použít při aplikaci  na jezírka nebo nádrže libovolného tvaru a velikosti.

Podklad hydroizolace menších nádrží, např. zahradních jezírek, se vytváří zpravidla z vrstvy jemného říčního písku v tloušťce minimálně 50 mm. Ze dna výkopu je nutné odstranit hrubé nečistoty a ostré kameny.
Vhodnou podkladní konstrukcí je také monolitická betonová "vnitřní vana", která se provádí zejména při velkém sklonu stěn nádrže nebo se uplatňuje při nutnosti stabilizovat podklad. Povrch betonové konstrukce musí být bez nerovností a ostrých hran.

Folie se obecně na podklad volně pokládá, kdy upevnění folie u jezírka se provádí přitížením kameny – valouny a to na jeho kraji,  u betonové nádrže se folie také kotví nýty případně kotevními šrouby na kraji, a to buď v ploše svislé nebo vodorovné. Folie se zpravidla u betonových podkladů  kotví také u prostupů ( vtok, výtok … ) a v případě strmých nebo vysokých stěn dna se může folie  kotvit průběžně na svislých stěnách. U zahradních jezírek bez rigidního podkladu je nutné zabránit sesuvu folie vlivem pohybu vody a gravitace např. zatížením kamenivem na výškových  stupních a etážích.

Montáž folie se provádí spojitě v celé ploše dna jezírka nebo vodní nádrže s dostatečným vytažením nad úroveň hladiny. Všechny prostupy a kotvy procházející folií musí být dokonale vodotěsné. Důležitá v daném případě, a to zejména u zahradních jezírek, je stabilizace podkladu izolace, aby po napuštění vody do jezírka nedošlo hydrostatickým tlakem vody k poklesu podkladu a tím posunu kraje izolace pod úroveň hladiny vody.  

Ochrana folie před mechanickým poškozením se provádí syntetickou geotextílií (gramáž 200 až 500 g/m2), která se spojitě rozvine v celé ploše před položením izolace a případně se geotextílie aplikuje ve svrchní vrstvě nad folií v kombinaci s vrstvou říčních valounů, kamenných dlaždic nebo betonových desek.

 

ANKETA
Které hydroizolace mají podle Vás nejdelší životnost ?
1. asfaltové lepenky (11567)
2. stěrkové izolace (5687)
3. termoplastové foliové izolace (7142)
Počet hlasujících: 24396
 
 
NOVINKY

Nová internetová prezentace

Na nové prezentaci firmy Stavofol s.r.o. Vám přinášíme aktuální informace o stavebních izolacích proti pronikání vlhkosti, vody a radonu a jejich možnostech použití v novostavbách i při rekonstrukcích.


ODKAZY

www.iRadonTest.cz - komplexní radonový program
Komplexní radonový program


Zelená linka Stavofol - hydroizolační a protiradonové foliové systémy
24 hodin denně z celé ČR
Stavofol - stavební izolační folie - izolace proti vodě a vlhkosti, prodej, pokládka, svařování, lepení
czech
deutsch
english