Hlavní zásady navrhování a nadimenzování
hydroizolačních foliových systémů pro rodinné a bytové domy

Naši odborní pracovníci na základě výše uvedených vstupních parametrů  ( viz. poptávkový list ) navrhnou a nadimenzují v souladu s ČSN  P  73 0600 „ Hydroizolace staveb „ kvalitou odpovídající a současně v daném okamžiku  na trhu cenově nejvýhodnější hydroizolaci včetně její tloušťky. 

V případě  měřením zjištěného „ nenízkého „, tj. STŘEDNÍHO nebo VYSOKÉHO radonového indexu na stavebním pozemku je výše navržená hydroizolace posouzena výpočtem dle ČSN 73 0601 „ Ochrana staveb proti radonu z podloží „, zda je nadimenzovaná tloušťka dostatečná proti pronikání radonu a zda je NUTNÉ v případě vysokého radonového indexu provést i tzv. 2. stupeň  protiradonových opatření, tj. ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ. 

Firma  STAVOFOL s.r.o.  je držitelem platného OSVĚDČENÍ „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu„

Optimalizované a ekonomicky úsporné řešení hydroizolačního systému před nebo při zakládání stavby, a to i v několika cenových variantách dle rozsahu záruky a garance  zasíláme projektantovi, investorovi – stavebníkovi nebo stavební firmě  se vzorky foliových hydroizolací, včetně referenčního sváru provedeného horkovzdušným automatem.

       

ANKETA
Které hydroizolace mají podle Vás nejdelší životnost ?
1. asfaltové lepenky (11567)
2. stěrkové izolace (5687)
3. termoplastové foliové izolace (7142)
Počet hlasujících: 24396
 
 
NOVINKY

Nová internetová prezentace

Na nové prezentaci firmy Stavofol s.r.o. Vám přinášíme aktuální informace o stavebních izolacích proti pronikání vlhkosti, vody a radonu a jejich možnostech použití v novostavbách i při rekonstrukcích.


ODKAZY

www.iRadonTest.cz - komplexní radonový program
Komplexní radonový program


Zelená linka Stavofol - hydroizolační a protiradonové foliové systémy
24 hodin denně z celé ČR
Stavofol - stavební izolační folie - izolace proti vodě a vlhkosti, prodej, pokládka, svařování, lepení
czech
deutsch
english