SERVISNÍ ČINNOST
pro projektanty,  stavební firmy a stavebníky

Bezplatný servis

 • Posouzení a optimalizace hydroizolačních foliových systémů spodních staveb proti zemní vlhkosti, vodě a radonu
 • Posouzení a optimalizace hydroizolačních foliových systémů u plochých střech, teras a balkonů
 • Posouzení a optimalizace hydroizolačních foliových systémů u vodních, zemědělských a speciálních staveb

Placený servis

 • Návrh, nadimenzování, optimalizace a softwarový PC výpočet s odstupňováním rozsahu preventivních protiradonových opatření u základových konstrukcí novostaveb proti zemní vlhkosti, vodě a radonu v souladu s ČSN 73 0601  „Ochrana staveb proti účinkům radonu„ (pro  varianty řešení izolačních folií ve dvou tloušťkách)
   
  OBSAH
   
  Na základě vstupních údajů (hydrofyzikální namáhání spodní stavby, stanoveného radonového indexu, přesněji  třetího kvartilu  OAR, geologické plynopropustnosti základových zemin, na základě stavebních dispozic pobytových nebo obytných místností a jejich ventilace) je proveden PC výpočet minimálně potřebné tloušťky  navržené hydroizolace proti pronikání radonu a je rozhodnuto, zda  bude nebo nebude nutné provést tzv. 2. stupeň protiradonových opatření  (podzákladovou podtlakovou drenáž) jako nezbytné opatření, a to v provedení  pasivním (pouze odtahové ventilační těleso se samoodtahem) nebo aktivním (ventilační těleso s ventilátorem). Výstupem je písemný protokol výpočtu.  

CENA 500,- Kč + DPH


 • Projekt preventivních protiradonových opatření pro novostavbu rodinného domu

  OBSAH
   
  • TEXTOVÁ ČÁST
   Textová část popisuje,  jak provést stavebně správně základové  konstrukce  (vodorovné případně  i svislé) před izolací dle ČSN 73 0600 a ČSN 73 0601,  jak provést vlastní montáž hydroizolačního systému s upozorněním na důležité detaily, jak izolační systém zkontrolovat a převzít a zejména, jak provedené izolace dostatečně chránit před poškozením, součástí této části projektu je i cenová nabídka řešeného hydroizolačního systému. V případě nutného provedení tzv. 2. stupně opatření  (viz. výše) je popsáno, kdy v průběhu stavby a jak tento systém nejefektivněji provést.
    
  • PŘILOHOVÁ  ČÁST
   • osvědčení autora projetu  „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu„¨
   • variantní  softwarový PC výpočet minimální potřebné hydroizolace pro daný případ s rozhodnutím, zda  je nebo není nutné provést tzv. 2. stupeň protiradonových opatření  (podzákladovou podtlakovou drenáž), a to v provedení  pasivně (pouze odtahové ventilační těleso se samoodtahem) nebo aktivně (ventilační těleso s ventilátorem)
   • detail spoje a prostupu hydroizolační folií
   • zakreslení prvků 2. stupně protiradonových opatření  včetně  vhodné lokalizace odtahového tělesa

CENA 1.900,- Kč + DPH


 • Projekt preventivních protiradonových opatření pro novostavbu  jiného  objektu než je rodinný dům*
   
  CENA DOHODOU
   
  * Přibližný rozsah je uveden výše.


 • Projekt  protiradonových ozdravných opatření pro stávající objekt např. rodinný dům
   
  OBSAH
   
  • TEXTOVÁ ČÁST
   Textová část popisuje,  jak  opracovat a následně,  v  jaké skladbě provést  správně základové  konstrukce  (vodorovné případně  i svislé) před izolací dle ČSN 73 0600 a ČSN 73 0601,  jak provést vlastní montáž hydroizolačního systému s upozorněním na důležité detaily, např. dokonalého svaření  pásů folií a ukončení izolace na zdivu, jak izolační systém zkontrolovat a převzít  a zejména, jak provedené izolace dostatečně chránit před poškozením, součástí této části projektu je i cenová nabídka řešeného protiradonového systému. V případě  provedení tzv. 2. stupně opatření  (viz. výše) je popsáno, jak jej provést a hlavně jak  a  kam  nainstalovat speciální střešní  ventilátor a jak  jej nastavit a regulovat ve vztahu k hladinám radonu v objektu.
    
  • PŘILOHOVÁ  ČÁST
   • půdorys kontaktní konstrukce, případně okolí  objektu se zákresem rozsahu a detailů protiradonového systému
   • zakreslení vlastního drenážního systému s odtahovým „komínovým„ tělesem a jeho možné vhodné lokalizace
   • osvědčení autora projetu  „Projektování a realizace staveb proti účinkům radonu„

CENA 7.000,- až 9.000,- Kč + DPH


 • Měření radonu na stavebním pozemku pro rodinný dům a podobný objekt

V ceně je zahrnut vlastní průzkum, doprava po celé ČR,  vypracování písemného protokolu od autorizovaného subjektu SÚJB +  jako bonus nadimenzování návrhu hydroizolačního systému spodní stavby proti vlhkosti, vodě a případně i radonu

CENA 1.490,- až 2.990,- Kč + DPH


 • Měření radonu „in door„ v objektu pro účely kolaudace, před rekonstrukcí, pro ověření účinnosti protiradonových opatření

V ceně je zahrnuta doprava po celé ČR,  vlastní měření  (elektretová expozice 1 týden), vypracování písemného protokolu od autorizovaného subjektu SÚJB.

CENA od 2.500,- Kč + DPH


ANKETA
Které hydroizolace mají podle Vás nejdelší životnost ?
1. asfaltové lepenky (11567)
2. stěrkové izolace (5687)
3. termoplastové foliové izolace (7142)
Počet hlasujících: 24396
 
 
NOVINKY

Nová internetová prezentace

Na nové prezentaci firmy Stavofol s.r.o. Vám přinášíme aktuální informace o stavebních izolacích proti pronikání vlhkosti, vody a radonu a jejich možnostech použití v novostavbách i při rekonstrukcích.


ODKAZY

www.iRadonTest.cz - komplexní radonový program
Komplexní radonový program


Zelená linka Stavofol - hydroizolační a protiradonové foliové systémy
24 hodin denně z celé ČR
Stavofol - stavební izolační folie - izolace proti vodě a vlhkosti, prodej, pokládka, svařování, lepení
czech
deutsch
english