Příprava spodní stavby

Příprava spodní stavby rodinného nebo bytového domu
před montáží hydroizolačního systému

 • Podkladní betonová deska MUSÍ být zatvrdlá na pochůzi,  tj. pokládku izolací se doporučuje provádět 5 až 7 dní po betonáži.
 • Plocha betonová MUSÍ být prostá ostrohranných výčnělků a jiných předmětů.
 • Podkladní beton může být vlhký / po dešti /, ale bez přítomnosti kalužin vody nebo sněhu.
 • Svislá konstrukce / většinou izolační přizdívka /  NEMUSÍ být omítnutá, postačí např. dřevěnou latí srazit zatvrdlé pojivo ve spárách.
 • Na kontaktu vodorovné a svislé plochy se NEMUSÍ provádět oblý fabionek.
 • Prostupy zdravotechnické instalace / dále jen ZTI /  nebo jejich chráničky procházející podkladní betonovou deskou a svislou konstrukcí  MUSÍ být minimálně 100mm vytažené a stabilizované nad horní hranu podkladní konstrukce.
 • Prostupy ZTI  MUSÍ mít mezi sebou a od svislých konstrukcí minimálně 100 mm pro možnost dokonalého opracování izolační manžetou.
  V opačném případě MUSÍ být prostupy ZTI soustředěny do jedné chráničky.
 • Každou chráničku, přesněji mezikruží  nebo prostor mezi jednotlivými rozvody ZTI v chráničce se MUSÍ následně vyplnit / zajistí objednatel / nenasákavým materiálem, např. konopným provazcem, vodotěsnou pěnou,  který se přetmelí pružným tmelem.
 • Na stavbě MUSÍ být zajištěn přívod  elektrické energie na 220 V / 380 V

 

ANKETA
Které hydroizolace mají podle Vás nejdelší životnost ?
1. asfaltové lepenky (11567)
2. stěrkové izolace (5687)
3. termoplastové foliové izolace (7142)
Počet hlasujících: 24396
 
 
NOVINKY

Nová internetová prezentace

Na nové prezentaci firmy Stavofol s.r.o. Vám přinášíme aktuální informace o stavebních izolacích proti pronikání vlhkosti, vody a radonu a jejich možnostech použití v novostavbách i při rekonstrukcích.


ODKAZY

www.iRadonTest.cz - komplexní radonový program
Komplexní radonový program


Zelená linka Stavofol - hydroizolační a protiradonové foliové systémy
24 hodin denně z celé ČR
Stavofol - stavební izolační folie - izolace proti vodě a vlhkosti, prodej, pokládka, svařování, lepení
czech
deutsch
english