Montáž hydroizolačního systému spodní stavby

Před montáží hydroizolační folie je na zametené a ostrohranných výčnělků prosté izolované ploše položena a bodově horkým vzduchem svařena podkladní syntetická geotextílie o minimální gramáži 200 g/m2. Na takto připravený podklad je prováděná vlastní hydroizolace.

Ve vodorovných a svislých plochách jsou spoje folií prováděné horkovzdušnými automaty Leister TWINNY, a to ve dvou stopách s "kontrolním kanálkem". V případě provádění tzv. zpětného spoje na patě spodní stavby po vnější stěně se používá horkovzdušný  automat VARIMAT, kdy je spoj přeplátován v jedné stopě. Detaily rohů a koutů jsou prováděné pomocí ručních horkovzdušných pistolí TRIAC. Všechny prostupy zdravotechnické  a jiné instalace  jsou odborně opracovány tak, aby byly zaručeně vodotěsné a plynotěsné.

Dílo nebo etapu izolací provádíme (vnitřní vanu suterénu nebo desku  nad terénem) za vyhovujících  klimatických podmínek, tj. bez trvalého deště, sněhu, extrémně silného větru a při teplotě atmosférického vzduchu nad – 3 st. Celsia. Doba trvání izolací je převážně maximálně 1 den (platí pro rodinné domy)   z důvodu zajištění dokonalého provedení bez vad a nedodělků.  Dílo izolací je předáno a převzato písemným protokolem  (Zápis o předání a převzetí díla / etapy)  s  uvedením rozsahu a délky záruky. Oboustranně podepsaný písemný protokol obdrží obě strany.

Podkladní geotextílie

Svařovací horkovzdušný automat TWINNY
 

Svařovací horkovzdušný automat VARIMAT

Provedení "zpětného spoje" na patě spodní stavby
  

Opracování detailu prostupů ZTI a sloupu
   

Detail opracování vnitřního rohu
 

ANKETA
Které hydroizolace mají podle Vás nejdelší životnost ?
1. asfaltové lepenky (11567)
2. stěrkové izolace (5687)
3. termoplastové foliové izolace (7142)
Počet hlasujících: 24396
 
 
NOVINKY

Nová internetová prezentace

Na nové prezentaci firmy Stavofol s.r.o. Vám přinášíme aktuální informace o stavebních izolacích proti pronikání vlhkosti, vody a radonu a jejich možnostech použití v novostavbách i při rekonstrukcích.


ODKAZY

www.iRadonTest.cz - komplexní radonový program
Komplexní radonový program


Zelená linka Stavofol - hydroizolační a protiradonové foliové systémy
24 hodin denně z celé ČR
Stavofol - stavební izolační folie - izolace proti vodě a vlhkosti, prodej, pokládka, svařování, lepení
czech
deutsch
english