Charakteristika foliových systémů
pro administrativní a výrobní  objekty

Popis hydroizolačních systémů

Hydroizolační folie jsou vyrobeny za přísné kontroly kvality speciální technologií z měkčeného polyvinylchloridu (mPVC), vysokohustotního (HDPE) nebo nízkohustotního polyetylénu (LDPE).

Použití foliových hydroizolačních systémů

Použití uvedených folií je vhodné pro velkoplošné jednoduché typy staveb bez suterénu, v případě řešení technologických kanálů, šachet apod. se HDPE folie kombinují s LDPE foliemi, mPVC folie jsou vhodnější pro složité detaily staveb. 

Výše uvedené hydroizolační materiály  jsou multifunkční jednovrstevnou folií  proti zemní vlhkosti, radonu a výluhům ze stavebních materiálů nebo podložních vrstev terénu ostatním nežádoucím vlivům, POZN.: v případě řešení technologických kanálů nebo šachet je NUTNÉ  aplikovat většinou folie mPVC s tloušťkou minimálně 1.5 mm

Přednosti foliových systémů

Na rozdíl od všech na trhu známých asfaltových lepenek, které mají omezenou  životnost maximálně 15 roků,  MÁ  KAŽDÁ  TERMOPLASTOVÁ FOLIOVÁ IZOLACE předpokládanou  ŽIVOTNOST MINIMÁLNĚ  50 roků.

Vlastnosti

  • uvedené HDPE, LDPE a mPVC  folie jsou osvědčené homogenní materiály pro hydroizolaci spodních staveb.
  • mechanické vlastnosti  (poměrné prodloužení při přetržení, pevnost v tahu, ohebnost) dávají folii významnou odolnost proti nepříznivému vlivu pohybů a  mezních deformací, které vznikají u téměř každé spodní stavby při jejím nerovnoměrném sedání
  • folie mají vysokou odolnost proti proražení zejména při betonování a armování krycích vrstev
  • předpokládaná životnost a tedy funkčnost  uvedených HDPE, LDPE a mPVC folií je minimálně 50 roků, tj. je srovnatelná  s průměrnou délkou užívání  izolované stavby
  • spoje izolací prováděné horkovzdušnými automaty a dokonalé opracování detailů na prostupech, rozích a koutech zajišťují  požadovanou vodotěsnost a ochranu před radonem z podloží
  • značná odolnost proti stárnutí,  prorůstání kořenů, mirkoorganismům a zejména mechanickému namáhání (proražení) při vlastních stavebních pracech, ale i při tzv. "sedání" stavby vlivem nestability základových zemin a hornin
  • vysoká rozměrová stálost , stabilita, pevnost a tažnost
  • vynikájící flexibilita za nízkých teplot a výborná svařitelnost zejména horkým vzduchem
  • možnost dokonalého opracování detailů prostupů technologických rozvodů
  • folie se vyznačují vynikající svařitelností  nejen v dané etapě realizace, ale i po dlouhé době např. při dodatečných úpravách.
ANKETA
Které hydroizolace mají podle Vás nejdelší životnost ?
1. asfaltové lepenky (11567)
2. stěrkové izolace (5687)
3. termoplastové foliové izolace (7142)
Počet hlasujících: 24396
 
 
NOVINKY

Nová internetová prezentace

Na nové prezentaci firmy Stavofol s.r.o. Vám přinášíme aktuální informace o stavebních izolacích proti pronikání vlhkosti, vody a radonu a jejich možnostech použití v novostavbách i při rekonstrukcích.


ODKAZY

www.iRadonTest.cz - komplexní radonový program
Komplexní radonový program


Zelená linka Stavofol - hydroizolační a protiradonové foliové systémy
24 hodin denně z celé ČR
Stavofol - stavební izolační folie - izolace proti vodě a vlhkosti, prodej, pokládka, svařování, lepení
czech
deutsch
english